Flügger Facade Algae Remover /globalassets/inriver/resources/algae.png

Varianter

0 kr.

Egenskaber

  • Fjerner alger effektivt og hurtigt

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(EUH401) Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.