Fluren 59 Penselrens /globalassets/inriver/resources/24068_ff_fluren_59_1l.tif
Fjerner maling fra pensler og ruller
Rengøringsmiddel der renser alle typer maling af værktøjerne sammen med andre urenheder. Materialet blødgør hårene i børsten og hjælper børstens tørring.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Egenskaber

  • Fjerner maling fra pensler og ruller
  • Fjerner skidt og snavs
  • Blødgør og forebygger udtørring af penselhår
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data