Plastic Træ Fyr /globalassets/inriver/resources/73705_bostik_plastisk_trae_75ml.tif

Varianter

75 ml
94,95 kr. / stk
75 ml
94,95 kr. / stk
75 ml
94,95 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data