Plastic Træ Fyr /globalassets/inriver/resources/73705_bostik_plastisk_trae_75ml.tif

Varianter

0,08 L
94,95 kr. / stk
0,08 L
94,95 kr. / stk
0,08 L
94,95 kr. / stk
Hurtigtørrende plastisk træmasse

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Overflade

Gulv

Møbler

Træværk

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data