Repafiller Udendørs /globalassets/inriver/resources/filler-ude.png

Varianter

3 KG
249,00 kr. / stk
0,75 KG
109,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

God til reparation af revner, huller og samlinger
Cementspartelpulver ude, vandfast og grovkornet cementholdigt spartelpulver.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.

Tørretid

Støvtør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Beton

Puds

Egenskaber

  • God til reparation af revner, huller og samlinger
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data