Wet Seal /globalassets/inriver/resources/wet-seal.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • UV-resistent silikonefugemasse til fugtige rum

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.