Airless 05 /globalassets/inriver/resources/13901_ff_airless_05_10l.tif

Varianter

10 L
909,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 2 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

5, Helmat

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Loft- og vægmaling
  • Lav glans
  • Sprøjtepåføring
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data