Archaia Kompositionsmaling Væg & Loft /globalassets/inriver/resources/78716_flugger_kompositionsmaling_vaeg_og_loft_10l.psd

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.

Varianter

9,1 L
1.299,00 kr. / stk
2,8 L
479,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 dage

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Dækkende ensartet udseende
  • Smuk helmat overflade
  • Mellemmaling inden limfarve og linoliemaling
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data