Bådlak /globalassets/inriver/resources/blak.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Giver en robust, vejr og saltvandsbestandig overflade

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør (Timer); 4 timer

Genbehandlingstør (Timer); 8 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Paneler og karme

Træværk

Finish

90, Blank

Rækkeevne

12 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode