Betonsealer /globalassets/inriver/resources/98041_ff_betonsealer__exp_10l.tif

Varianter

10 L
889,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Gulv

Beton

Rækkeevne

7 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data