Ding-dong /globalassets/inriver/resources/77299_ff_ding-dong_2_5l.tif

Varianter

0,75 L
209,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data