Epoxy Gulvmaling 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Varianter

10 L
3.049,00 kr. / stk
4 L
1.149,00 kr. / stk
0,8 L
429,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Ekstra slidstærk overflade
Ekstra slitstærk kemikaliebestandig Epoxy Gulvmaling. Anbefales til lokaler med høje funktionelle krav, hvor der forekommer let trafik, brugsbetinget slid, kemikaliepåvirkning og nogen tilsmudsning.
  • Ekstra slidstærk overflade
  • Diffusionsåben
  • Kemikaliebestandig

Fareikoner

Fareord

Fare, Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH205) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Genbehandlingstør: 10 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Gulv

Finish

80, Blank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Ekstra slidstærk overflade
  • Diffusionsåben
  • Kemikaliebestandig
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data