Epoxy Gulvmaling 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Varianter

10 L
3.049,00 kr. / stk
4 L
1.149,00 kr. / stk
0,8 L
429,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Ekstra slidstærk overflade
Flügger Floor Paint er gulvmalinger til beton- og trægulve. Produkterne kombinerer enkel anvendelse, slidstyrke, rengørlighed og finish.
  • Ekstra slidstærk overflade
  • Diffusionsåben
  • Kemikaliebestandig

Fareikoner

Fareord

Fare, Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Genbehandlingstør: 10 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Gulv

Finish

80, Blank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Ekstra slidstærk overflade
  • Diffusionsåben
  • Kemikaliebestandig
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data