Epoxy Gulvmaling 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Varianter

0,8 L
429,00 kr. / stk
10 L
3.049,00 kr. / stk
4 L
1.149,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Ekstra slitstærk kemikaliebestandig Epoxy Gulvmaling.
Flügger Epoxy Gulvmaling 2K til behandling af beton- og trægulve. Anbefales til lokaler med høje funktionelle krav, hvor der forekommer let trafik, brugsbetinget slid, kemikaliepåvirkning og nogen tilsmudsning. Tåler kraftig rengøring med vand, maskine og rengøringsmidler.
  • Ekstra slidstærk overflade
  • Diffusionsåben
  • Kemikaliebestandig

Fareikoner

Fareord

Fare, Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH205) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 10 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Gulv

Finish

80, Blank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Ekstra slidstærk overflade
  • Diffusionsåben
  • Kemikaliebestandig
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data