Flutex Pro 10 /globalassets/inriver/resources/50337_flutex-pro-10_3l_flupro-10.png

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.

Varianter

10 L
1.299,00 kr. / stk
Svanen EU-Ecolabel (Blomsten)
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 hverdage

Mat vægmaling med tydelig glans, ekstra dækkevne, høj kvalitet og stærk miljøprofil.
Flutex Pro 10 har optimal dækkeevne og arbejdsegenskaber som effektivt sikrer produktivitet og finish. Anbefales til lokaler med høje funktionelle krav, der udsættes for hyppig tilsmudsning og brugsbetinget slid. Tåler rengøring, herunder pletrengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, børste, vand og klud.
  • Dækkeevne
  • Tydelig glans
  • Ekstra robust overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 4 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Væg

Finish

Mat, 10

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Dækkeevne
  • Tydelig glans
  • Ekstra robust overflade
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data