Flurethan Gulvmaling /globalassets/inriver/resources/fluret_mal.png

Varianter

10 L
1.999,00 kr. / stk
3 L
719,00 kr. / stk
0,75 L
269,00 kr. / stk
Flügger Flurethan Gulvmaling er en særlig robust og diffusionstæt urethangulvmaling. Flurethan har god sammenflydning, og giver en overflade med god vandbestandighed og lille smuds modtagelighed. Alkydmaling gulner, især hvor overfladen ikke er udsat for lys. Lugten fra tørrende alkydmaling kan opleves kraftig/ubehagelig. Lugten aftager med tiden under normale temperatur- og luftfugtighedsforhold. Sørg for god udluftning og ventilation. Vælg alternativt vandig acrylmaling, der ikke giver samme lugtgener.
  • Halvblank og smudsafvisende alkydoliemaling

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Overflade

Gulv

Finish

50, Halvblank

Egenskaber

  • Halvblank og smudsafvisende alkydoliemaling
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data