Flutex 2S /globalassets/inriver/resources/flutex-2s.png

Varianter

10 L
949,00 kr. / stk
Svanen Miljømærket se/044/002
3 L
429,00 kr. / stk
Svanen Miljømærket se/044/002
0,75 L
189,00 kr. / stk
Svanen Miljømærket se/044/002
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Helmat, refleksfri overflade fra alle vinkler også i stærkt sidelys
Helmat refleksfri loftmaling. Anbefales til lokaler hvor der stilles særlige æstetiske krav.
  • Loftmaling
  • Refleksfri
  • Helmat

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Loft

Finish

2, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Loftmaling
  • Refleksfri
  • Helmat
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data