Flutex 3 /globalassets/inriver/resources/ot13755_flutex_3_10l_p7.png

Varianter

10 L
399,00 kr. / stk
EU-Ecolabel (Blomsten)
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Helmat loftmaling med lav glans.
Flutex 3, dækkeevne og hurtig påføring er prioriteret. Anbefales til lokaler uden særlige funktionelle krav, der ikke udsættes for brugsbetinget slid. Sart ved berøring og tilsmudsning.
  • Loftmaling
  • Lav glans
  • Økonomisk

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 2 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Loft

Finish

3, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Loftmaling
  • Lav glans
  • Økonomisk
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data