Flutex 7 /globalassets/inriver/resources/flutex_7.png

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.

Varianter

10 L
1.099,00 kr. / stk
Miljømærket se/044/002
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Mat vægmaling. Anbefales til lokaler med høje funktionelle krav, der udsættes for nogen tilsmudsning og brugsbetinget slid.
  • Vægmaling
  • Synlig glans
  • Ekstra robust overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat, 7

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Vægmaling
  • Synlig glans
  • Ekstra robust overflade
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data