Hobbyemalje 1 /globalassets/inriver/resources/40452_hobbyemal2.png

Varianter

0,1 L
74,95 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 hverdage

Scandia Hobbyemalje guldbronze er en hurtigtørrende emalje baseret på syntetisk bindemiddel. Kan ikke overlakeres med klarlak. Guldbronze kan give afsmitning. Lugten fra tørrende alkydmaling kan opleves kraftig/ubehagelig. Lugten aftager med tiden under normale temperatur- og luftfugtighedsforhold. Sørg for god udluftning og ventilation. Vælg alternativt vandig acrylmaling, der ikke giver samme lugtgener.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 4 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Finish

Halvblank

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data