Hobbyemalje Varmebestændig /globalassets/inriver/resources/40460_hobbyemal3.png

Varianter

0,1 L
74,95 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 hverdage

Scandia Hobbyemalje primer grå er en hurtigtørrende alkydgrundmaling baseret på specielle alkyder. Lugten fra tørrende alkydmaling kan opleves kraftig/ubehagelig. Lugten aftager med tiden under normale temperatur- og luftfugtighedsforhold. Sørg for god udluftning og ventilation. Vælg alternativt vandig acrylmaling, der ikke giver samme lugtgener.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data