Hobbyemalje Primer /globalassets/inriver/resources/40462_hobbyemalje_soelvbronze_0_1l_p21.png

Varianter

0,1 L
74,95 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 hverdage

Alkydemalje. Hurtigtørrende emalje baseret på specielle alkyder. Kan ikke overmales med klarlak. Sølvbronze kan give afsmitning.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Finish

70, Blank

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data