Interior Stop Primer /globalassets/inriver/resources/int-stop.png

Varianter

10 L
1.999,00 kr. / stk
3 L
849,00 kr. / stk
0,75 L
289,00 kr. / stk
0,38 L
179,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Acryl grund- og mellemmaling med særdeles gode spærrende egenskaber og god sammenflydning.
Anvendes hvor der er risiko for at vandopløselige farvestoffer fra underlaget kan misfarve den efterfølgende malebehandling.
  • Gode spærrende egenskaber
  • Grund- og mellemmaling
  • Mat overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 6 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Gode spærrende egenskaber
  • Grund- og mellemmaling
  • Mat overflade
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data