Interior High Finish 40 Classic /globalassets/inriver/resources/74720_ff_interior_highfinish_classic_40_750ml.psd
Halvblank, drypfri alkydemalje. Giver en hård, meget robust og rengøringsvenlig overflade med en ekstra flot og fyldig overfladefinish.
  • Giver en halvblank, meget robust og ekstra rengøringsvenlig overflade
  • Nem i brug - drypfri
  • Hård, robust og rengøringsvenlig overflade

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Overflade

Møbler

Paneler og karme

Træværk

Finish

40, Halvblank

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Giver en halvblank, meget robust og ekstra rengøringsvenlig overflade
  • Nem i brug - drypfri
  • Hård, robust og rengøringsvenlig overflade
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data