Interior High Finish 5 Classic /globalassets/inriver/resources/96169_ff_interior_high_finish_classic_5_10l_metal.psd

Varianter

0 kr.
Mellem- og finishmaling

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 48 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træværk

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Gode spærrende egenskaber
  • Grund-, mellem- og finishmaling
  • Mat overflade