Interior Radiator Finish /globalassets/inriver/resources/int-rad.png

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.

Varianter

0,38 L
239,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Varmefast maling, der tåler temperaturer op til 80 °C
Varmefast acrylemalje med lind, smidig konsistens og god sammenflydning. Anbefales til radiatorer og varmerør og tåler temperaturer op til 80 °C.
  • Flot sammenflydning
  • Hård overflade
  • Tåler konstant varmepåvirkning

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Radiator & Rør

Træværk

Finish

40, Halvblank

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Flot sammenflydning
  • Hård overflade
  • Tåler konstant varmepåvirkning
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data