Interior Wood Primer /globalassets/inriver/resources/int_wood_p.png

Varianter

3 L
719,00 kr. / stk
0,75 L
249,00 kr. / stk
0,38 L
149,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Fyldig grundmaling
Grundmaling, som trænger godt ind i træet og giver en fyldig behandling med en flot, ensartet og mættet overflade. Hæfter godt på let afsmittende overflader. Spærrer ikke for vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin, som kan slå igennem og give misfarvning af yderste lag maling. Knaster i underlaget behandles med Flügger Interior Wood Sealer.
  • Fyldig grundmaling
  • Trænger godt ind i træet
  • Hæfter godt på let afsmittende overflader

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 8 Timer

Genbehandlingstør: 16 Timer

Overflade

Paneler og karme

Træværk

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Fyldig grundmaling
  • Trænger godt ind i træet
  • Hæfter godt på let afsmittende overflader
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data