Iso 10 /globalassets/inriver/resources/iso_10.png

Varianter

10 L
1.799,00 kr. / stk
3 L
819,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 hverdage

Mat vægmaling med tydelig glans, isolerende egenskaber, minimerer risikoen for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer.
Iso 10 har isolerende egenskaber, kan både benyttes som grund- og finishmaling. Anbefales til lokaler med høje funktionelle krav, der udsættes for nogen tilsmudsning og brugsbetinget slid. Tåler rengøring, herunder pletrengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, blød børste, vand og klud.
  • Vægmaling
  • Tydelig glans
  • Isolerende egenskaber

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 6 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Væg

Finish

Mat, 10

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Vægmaling
  • Tydelig glans
  • Isolerende egenskaber
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data