Iso 5 /globalassets/inriver/resources/iso-p-og-f.png

Varianter

10 L
1.499,00 kr. / stk
3 L
679,00 kr. / stk
0,75 L
299,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Mat væg- og loftmaling med isolerende egenskaber. Anbefales til lokaler med middel funktionelle krav, der udsættes for moderat tilsmudsning og brugsbetinget slid.
  • Væg- og loftmaling
  • Lav glans
  • Isolerende egenskaber

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Væg- og loftmaling
  • Lav glans
  • Isolerende egenskaber
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data