Archaia Kompositionsmaling Væg & Loft /globalassets/inriver/resources/78716_flugger_kompositionsmaling_vaeg_og_loft_10l.png

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.
Vandig maling der danner bro mellem moderne underlag og klassiske finish produkter
Benyttet som mellemmaling giver Kompositionsmaling, en heldækkende overflade som skaber et godt ensartet underlag for efterfølgende behandlinger med traditionelle materialer. Kan også bruges som finish produkt.
  • Dækkende helmat overflade
  • Mellemmaling inden limfarve og linoliemaling
  • Klassisk udtryk

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 24 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Dækkende helmat overflade
  • Mellemmaling inden limfarve og linoliemaling
  • Klassisk udtryk
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data