Natural Wood Ædeltræsolie Classic /globalassets/inriver/resources/edelolie.png

Varianter

0,75 L
309,00 kr. / stk
Indeholder beskyttende UV-filter, og hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen.
Eksklusiv, vejrbestandig olie, som giver en fyldig oliebehandling med en elegant høj glans. Giver en elastisk overflade, der følger træets bevægelser og forhindrer det i at sprække. Påfør med pensel eller rulle.
  • Indeholder beskyttende UV filter, og hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen.
  • Giver en elastisk overflade med høj glans
  • Brug den inden- og udendørs på teak, mahogni og andet ædeltræ

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 7 Døgn

Overflade

Møbler

Træ, ude

Træværk

Finish

90, Blank

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Indeholder beskyttende UV filter, og hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen.
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data