Natural Wood Sæbeolie /globalassets/inriver/resources/74921_saebeolie_hvid_3l.psd
Trænger ind og beskytter overfladen, og bevarer træets glød
Flügger Natural Wood Sæbeolie er et kombineret rengørings- og plejeprodukt til oliebehandlede trægulve.
  • Trænger ind og beskytter overfladen, og bevarer træets glød
  • Kombineret rengørings- og plejeprodukt
  • Findes i klar til alle træsorter og hvid til lyse træsorter

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Rækkeevne

180 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Trænger ind og beskytter overfladen, og bevarer træets glød
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data