Natural Wood Trælak Classic /globalassets/inriver/resources/traelack.png

Varianter

0,75 L
289,00 kr. / stk
0,38 L
179,00 kr. / stk
Lak til indendørs og udendørs brug. Giver et varmt, fyldigt og helblankt udseende, og en robust, vejrbestandig og rengøringsvenlig overflade. Med tiden opnås en smuk gylden patina. Lugten fra alkydlak kan opleves kraftig/ubehagelig. Lugten aftager med tiden under normale temperaturer og luftfugtighedsforhold. Sørg for god udluftning og ventilation. Vælg alternativt vandig acryllak, der ikke giver samme lugtgener.
  • Giver et varmt, fyldigt halvmat eller helblankt udseende

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Møbler

Paneler og karme

Træværk

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Giver et varmt, fyldigt halvmat eller helblankt udseende
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data