Pletforsegler /globalassets/inriver/resources/pletforseg.png

Varianter

0,5 L
219,00 kr. / stk
Hvidpigmenteret

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H222) Yderst brandfarlig aerosol.
(H229) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Overflade

Væg

Loft

Finish

Halvmat

Rækkeevne

2 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Hvidpigmenteret
  • Spærre perfekt for gennemslag fra løbesod
  • Kan overmales efter 15 minutter
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data