Natural Wood Sæbeolie Klar /globalassets/inriver/resources/74914_ff_saebeolie_klar_1l.psd

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Trænger ind og beskytter overfladen, og bevarer træets glød

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.