Natural Wood Sæbeolie /globalassets/inriver/resources/74921_saebeolie_hvid_3l.psd

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Trænger ind og beskytter overfladen, og bevarer træets glød

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør (Timer); 2 timer

Rækkeevne

180 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode