Space Two Tone /globalassets/inriver/resources/hyt1028_space_two-tone.jpg

Varianter

1 L
999,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 5-7 dage

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H400) Meget giftig for vandlevende organismer.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.