Special Grund /globalassets/inriver/resources/specgr.png

Varianter

10 L
1.149,00 kr. / stk
EU-Ecolabel (Blomsten)
3 L
479,00 kr. / stk
EU-Ecolabel (Blomsten)
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Ekstra fyldig grundmaling som giver en mat overflade.
Sikrer en ensartet, mættet og udfyldt bund, der er velegnet til færdigbehandling med loft- eller vægmaling i ønsket kvalitet.
  • Grundmaling
  • Ekstra fyldig
  • Mat

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 4 Timer

Overflade

Væg

Loft

Beton

Puds

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Grundmaling
  • Ekstra fyldig
  • Mat
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data