Special Grund /globalassets/inriver/resources/specgr.png

Varianter

10 L
1.149,00 kr. / stk
Miljømærket se/044/002
3 L
479,00 kr. / stk
Miljømærket se/044/002
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Giver en mat, ekstra fyldig og mættet overflade
Flügger Special Grund er en specialudviklet, særlig fyldig plastgrundmaling. Giver en mat, robust og mættet overflade.
  • Giver en mat, ekstra fyldig og mættet overflade
  • Færdigbehandles med loft- eller vægmaling
  • Anvendes indendørs som grundmaling på glasvæv og fiberfilt

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Overflade

Væg

Loft

Beton

Puds

Glasvæv

Glasfilt

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Grundmaling
  • Ekstra fyldig
  • Mat
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data