Structure 1 1/2 Grov /globalassets/inriver/resources/40010_ff_wall_structure_1_5_10l.png

Varianter

10 L
829,00 kr. / stk
3 L
359,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 2 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 48 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data