Struktur 2 1/2 Fin /globalassets/inriver/resources/40436_ff_wall_structure_2_5_10l.psd

Varianter

10 L
869,00 kr. / stk
3 L
389,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

2 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data