Natural Wood Trælak Classic /globalassets/inriver/resources/traelack.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Giver et varmt, fyldigt halvmat eller helblankt udseende

Område

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør (Timer); 6

Genbehandlingstør (Timer); 24

Gennemhærdet (Dage); 28

Overflade

Møbler

Paneler og karme

Træværk

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode