Natural Wood Trælak Classic /globalassets/inriver/resources/traelack.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør (Timer); 6 timer

Genbehandlingstør (Timer); 24 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Møbler

Paneler og karme

Træværk

Rækkeevne

10 m2 pr liter