Natural Wood Trælak /globalassets/inriver/resources/traelak.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Giver en smuk, robust og rengøringsvenlig overflade, der ikke gulner

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør (Timer); 1

Genbehandlingstør (Timer); 4

Gennemhærdet (Dage); 28

Overflade

Møbler

Paneler og karme

Træværk

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode