Flügger 480 Vådrumsklæber /globalassets/inriver/resources/68926_ff_480_5l.png

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 6 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Rækkeevne

2 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode