Sekund Lim 359 /globalassets/inriver/resources/33535_danalim_sekund_lim_359_rotated.png

Varianter

3g
59,95 kr. / stk
Lager opdateret 20:13
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 dage

Sekundlim Gelé 359 er en 1-komponent hurtighærdende cyanoacrylatlim, der på grund af sin veldefinerede tixotropiske konsistens, gør det muligt at anvende sekundlim på såvel ru og porøse materialer som på lodrette flader.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.
(EUH202) Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.

Overflade

Metal

Træ

Møbler

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data