01 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_01_wtcl.png

Varianter

10 L
899,00 kr. / stk
3 L
369,00 kr. / stk
0,75 L
169,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Farveløs grundolie som trænger ind, sikrer god vedhæftning og modvirker fugtoptag.
Farveløs grundolie som trænger ind, sikrer god vedhæftning og modvirker fugtoptag.
  • Farveløs grundolie som trænger ind, sikrer god vedhæftning og modvirker fugtoptag.
  • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.
  • Kan anvendes ved lave temperaturer.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 16 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Egenskaber

  • Trænger ind
  • Modvirker fugtoptag
  • Sikrer vedhæftning
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data