01 Wood Tex Grundolie /globalassets/inriver/resources/fl_01_wt.png

Varianter

0 kr.
Trænger ind og sikrer vedhæftning.
Farveløs grundolie som trænger ned i træet og beskytter mod blåsplint og træødelæggende svamp.
  • Trænger ind og sikrer vedhæftning.
  • Modvirker fugtoptag.
  • Beskytter træet mod blåsplint og træødelæggende svamp.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

5 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Trænger ind og sikrer vedhæftning
  • Modvirker fugtoptag
  • Beskytter træet mod blåsplint og træødelæggende svamp