02 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_02_wtcl.png

Varianter

10 L
1.099,00 kr. / stk
3 L
439,00 kr. / stk
0,75 L
199,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Pigmenteret grundmaling som trænger ind, giver ekstra holdbarhed, dækkeevne og beskyttelse mod fugt.
Pigmenteret grundmaling som trænger ind, giver ekstra holdbarhed, dækkeevne og beskyttelse mod fugt.
  • Pigmenteret grundmaling som trænger ind, giver ekstra holdbarhed, dækkeevne og beskyttelse mod fugt.
  • Kan anvendes ved lave temperaturer.
  • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 16 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Egenskaber

  • Dækkende grundmaling
  • Beskytter mod fugt
  • Ekstra holdbarhed
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data