04 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_04_wtcl.png

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.

Varianter

10 L
1.399,00 kr. / stk
3 L
589,00 kr. / stk
0,75 L
269,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Oliebaseret, dækkende træbeskyttelse. Giver en halvmat overflade.
Halvmat overflade, som slører træets struktur og skjuler træets åretegning.
  • Oliebaseret, dækkende træbeskyttelse. Giver en halvmat overflade.
  • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand.
  • Kan anvendes ved lave temperaturer.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Heldækkende, Halvmat, 30

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

11 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

5 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Egenskaber

  • Let at påføre
  • God dækkeevne
  • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data