Fluren 33 Kalkfjerner Spray /globalassets/inriver/resources/75663_fluren_33_kalkfjerner_spray_p1.png

Varianter

0,5 L
54,95 kr. / stk
Lager opdateret 07:45

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.

Overflade

Væg

Gulv