Archaia Grundolie Udendør /globalassets/inriver/resources/78747_flugger_grundolie_udendors_2_5l.psd

Varianter

1 L
159,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

God indtrægningsevne

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 12 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Træværk

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • God indtrægningsevne
  • Minimerer udtørring og revnedannelser i træværket
  • Beskytter træet mod fugtoptagelse udefra
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data