Bådlak /globalassets/inriver/resources/blak.png

Varianter

0,75 L
299,00 kr. / stk
Giver en robust, vejr- og saltvandsbestandig overflade
Flügger Bådlak er en oliebaseret urethanalkydlak, der er formuleret specielt til behandling på naturtræ.
  • Giver en robust, vejr- og saltvandsbestandig overflade
  • Giver et helblankt udseende
  • Kan benyttes både indendørs og udendørs

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 8 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

90, Blank

Rækkeevne

12 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Giver en robust overflade
  • Vejr- og saltvandsbestandig
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data